na
na
TIN TỨC TỔNG HỢP
Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Cùng với việc ban hành danh mục 30 cơ sở dữ liệu dùng chung, UBND tỉnh Hải Dương cũng giao Sở TT&TT chủ trì xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu dùng chung của tỉnh.
Mở rộng liên kết, ứng dụng chuyển đổi số trong chăn nuôi, thủy sản, chế biến thực phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị…
NA

CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hàng trăm câu hỏi chuyển đổi số thành công cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước

Trích dẫn từ nguồn: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông

Chuyển đổi số - Một năm nhìn lại
Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, tỉnh Hải Dương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Một số ứng dụng chuyển đổi số

Ứng dụng Smart Hải Dương

Phản ánh hiện trường

Chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà

Tổng đài giải đáp thông tin dịch bệnh

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương

Báo cáo trực tuyến PCD Covid-19