na
na
TIN TỨC TỔNG HỢP
Hải Dương đã có những chuyển động tích cực về nhận thức, hành động sau một năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06).
Chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý, động lực để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
NA

CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Hàng trăm câu hỏi chuyển đổi số thành công cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước

Trích dẫn từ nguồn: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông

Chuyển động từ Đề án 06
Hải Dương đã có những chuyển động tích cực về nhận thức, hành động sau một năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06).
Một số ứng dụng chuyển đổi số

Ứng dụng Smart Hải Dương

Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia

Chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà

Tổng đài giải đáp thông tin dịch bệnh

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương

Báo cáo trực tuyến PCD Covid-19