Thông tin chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong quản lý vận hành lưới điện 110kV
01/02/2023 07:34:51

Để hoạt động cung cấp điện ổn định và liên tục của lưới điện 110kV, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã triển khai áp dụng chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực trong quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp 110kV.

Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Dương được giao nhiệm vụ quản lý vận hành hơn 400 km đường dây 110 kV, 15 trạm biến áp 110 kV vận hành theo chế độ không người trực, với tổng công suất gần 1.900 MVA. Từ khi các trạm biến áp 110 kV chuyển sang chế độ không người trực mọi thông tin, lịch sử vận hành đều được số hóa, cho phép phát hiện sớm các nguy cơ có thể gây ra sự cố, để đưa ra các biện pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời.

Ngoài ra, còn kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật số như camera ảnh nhiệt, flycam, máy đo phóng điện cục bộ để theo dõi tình trạng của thiết bị, qua đó đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tiết kiệm chi phí.

Để đạt được mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục của lưới điện 110kV, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành.
 
Truyền hình Hải Dương