Thông tin chuyển đổi số
Nhiều địa phương được hỗ trợ máy vi tính phục vụ Đề án 06
01/02/2023 07:43:55

TP Chí Linh đã trang bị 26 bộ máy vi tính và 26 máy scan cho các xã, phường. Xã, phường trọng điểm được trang cấp 2 bộ, các nơi còn lại 1 bộ. Hệ thống máy vi tính đặt tại 26 nhà văn hóa thôn, khu dân cư.

Huyện Cẩm Giàng đã được Ban Quản lý khu công nghiệp Đại An tặng 17 bộ máy vi tính. Số máy này huyện giao cho các địa phương đặt tại trụ sở các xã, thị trấn.

Huyện Bình Giang cũng trang bị 1 bộ máy vi tính đặt tại trụ sở UBND thị trấn Kẻ Sặt.

Hệ thống máy vi tính này được kết nối internet để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.
Báo Hải Dương