Thông tin chuyển đổi số
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hải Dương tổ chức hội thảo: Chuyển đổi số thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp.
01/02/2023 07:36:45

Thông qua hội thảo giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới.

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp thay đổi công nghệ, chuyển đổi từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình sản xuất, kinh doanh thông minh, xanh và bền vững hơn.

Chuyển đổi số sẽ tác động tích cực đến cả các yếu tố bên ngoài về kinh doanh, thị trường, khách hàng và cả các yếu tố bên trong về quản trị, vận hành, nhân sự, an toàn và tối ưu hóa nguồn lực của doanh nghiệp.