Thông tin chuyển đổi số
Sở Y tế yêu cầu 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp
03/08/2022 12:00:00

Ngày 3/8, Sở Y tế có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh về việc tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tích cực tuyên truyền và tăng cường sử dụng căn cước công dân gắn chíp để tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế khi bệnh nhân đi khám chữa bệnh, đảm bảo trước ngày 15/8 có 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung này.

Cổng TTĐT Sở Y tế