Tài liệu chuyên ngành
Hướng dẫn quản trị Cổng TTĐT
26/02/2024 12:00:00

Các clip hướng dẫn quản trị cổng TTĐT được đăng tải tại đây


 Tài liệu Hướng dẫn quản lý Tin bài trên Cổng TTĐT bạn đọc tải về tại đây
 
1. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu của cổng TTĐT: https://youtu.be/vT8VsZkZdGI?si=ZD4WK5oUsOYLivFE
 
2. Hướng dẫn cách đăng xuất tài khoản: https://www.youtube.com/watch?v=6Ft2n9BhCXg
 
3.  Hướng dẫn đăng 1 tin bài có ảnh bên ngoài giao diện trang chủ:
 https://www.youtube.com/watch?v=nQFJgrbCJuQ&t=25s
 
4. Hướng dẫn cách sửa 1 tin bài:  https://youtu.be/sQxuTTNtPlc?si=3m0W6SbI_u_xZKPh
 
5. Hướng dẫn cách gắn 1 tài liệu lên trang tin: https://youtu.be/ho3mJUPBst0?si=76keYE_eou0RAGs7
 
6. Hướng dẫn đổi thông tin chủ quản (chân website - footer): https://youtu.be/bDEIaIVc_oQ?si=yC7qqYdXVU1DVzSG
 
7. Hướng dẫn cách xóa 1 tin: https://youtu.be/78BlIN5eMjg?si=qKPom2pVe08BM2dj
 
8. Hướng dẫn xóa định dạng font chữ khi copy 1 tin trên mạng: https://youtu.be/YlQtigMRJU4?si=Kj2UctTq7S3iPEAD 
 
9. Hướng dẫn cách thêm 1 trang giới thiệu: https://youtu.be/AW1IgC2ayrM?si=HjXaXUiNl2JuEpO3 
 
10. Hướng dẫn cách đăng 1 tin bài có ảnh trong bài viết: https://youtu.be/5KVRPyWmg2c?si=gno-FsklDYr8KStS 
 
11.  Hướng dẫn sửa, cập nhật 1 trang giới thiệu: https://www.youtube.com/watch?v=qjJ55a5PJIw
 
12.   Hướng dẫn sửa, cập nhật 1 trang giới thiệu - dành cho Cổng TTĐT các xã: https://youtu.be/68BKfhNmdzk?si=Vt3359VoiPwwS0vB
 
13. Giới thiệu trang web giảm dung lượng file PDF hoàn toàn miễn phí: https://smallpdf.com/vi. ; Clip giới thiệu: https://youtu.be/aFwIFfZIaO8?si=WSsQyK-8WfE96pW9
 
14. Giới thiệu trang web giảm dung lượng ảnh, giảm được nhiều ảnh 1 lúc (10 ảnh), tùy chỉnh tỷ lệ % của anh, hoàn toàn miễn phí: https://compressnow.com/; Clip giới thiệu: https://youtu.be/X5TZwkHFaho?si=pdHSnCqkX2NmXbZo
 
15. Hướng dẫn sửa lỗi đăng tin ko hiển thị vào 1 mục ở ngoài trang chủ kèm hướng dẫn sửa lỗi đăng ảnh: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lw6oJENjPF0&list=PLOuRXXHNHlSf4Q251iwuvTQAyWYttmzpn&index=13

16.  Chữa lỗi phải đăng nhập để xem ảnh hoặc tài liệu được tải lên: https://www.youtube.com/watch?v=9Nv5xMD_YeE&t=4s
17. Hướng dẫn tìm thư mục "Trang tin tức 2024" khi đăng ảnh, tài liệu: https://www.youtube.com/watch?v=dxKj6zMghz0
18. Lỗi thường gặp khi thêm ảnh đại diện vào bài viết: https://www.youtube.com/watch?v=YJEL4o4YDv0
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn