Thông tin chuyển đổi số
Triển khai dịch vụ công trực tuyến cho người nước ngoài
09/07/2024 02:53:01

Hiện nay, việc cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện thí điểm trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an.

Hiện nay, việc cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện thí điểm trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an.

Trong thời gian thực hiện thí điểm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hải Dương hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực xuất nhập cảnh cho người nước ngoài và thanh toán phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Thực hiện thí điểm sử dụng phần mềm cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Website: https://dichvucong.bocongan.gov.vn)

Đối với doanh nghiệp, khi nộp hồ sơ phải có tài khoản dịch vụ công do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp; có thẻ visa hoặc số thẻ ATM. Sau thời gian thí điểm, 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến lĩnh vực xuất nhập cảnh cho người nước ngoài và thanh toán phí trên Cổng dịch vụ công.