Thông tin chuyển đổi số
Công bố lộ trình dừng công nghệ di dộng 2G tại Việt Nam
09/07/2024 03:00:49

Ngày 5/7, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố thông tin về lộ trình tắt sóng 2G.

Về lộ trình dừng công nghệ di động 2G tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn GSM (hệ thống 2G) hiện có được cấp lại giấy phép băng tần 900Mhz, 1800MHz tại thời điểm tháng 9/2024 khi đáp ứng điều kiện.

Cụ thể, từ ngày 16/9/2024, không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng GSM cho mục đích truyền, nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị (M2M) hoặc cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.

Hệ thống thông tin di động GSM (2G) được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 15/9/2026, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.

 
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố thông tin về lộ trình tắt sóng 2G

Căn cứ quy hoạch các băng tần 900MHz/1800MHz, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không cấp phép lại việc sử dụng các băng tần 900MHz/1800MHz nếu doanh nghiệp không có phương án bảo đảm không còn thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM (2G Only) hoạt động trên mạng từ ngày 16/9/2024. Như vậy, sau ngày 16/9/2024, "điện thoại cục gạch" sẽ bị "khai tử".

Để bảo đảm các hoạt động thông tin, liên lạc được thông suốt, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có giải pháp triển khai dừng công nghệ 2G và thúc đẩy chuyển đổi điện thoại thông minh như: Các doanh nghiệp hỗ trợ thuê bao chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ cao hơn (hỗ trợ kinh phí mua máy smart phone 4G hoặc điện thoại feature phone 4G và ban hành các gói cước hỗ trợ thuê bao chuyển đổi, thực hiện đến 16/9/2024).

Các doanh nghiệp thực hiện ngăn chặn nhập mạng các máy điện thoại 2G không có chứng nhận hợp quy; các doanh nghiệp phát triển các trạm thu phát sóng di động bảo đảm vùng phủ mạng 4G thay thế mạng 2G khi dừng hệ thống 2G và hoàn thành trước tháng 9/2026.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp viễn thông di động thực hiện truyền thông tới từng đối tượng người sử dụng trên các phương tiện truyền thông phù hợp để nắm bắt chủ trương và chủ động chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ 4G trở lên.

Tắt sóng 2G hướng tới việc tối ưu quy hoạch tần số và tối ưu hạ tầng mạng lưới, đáp ứng với yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Quyết định dừng công nghệ di động 2G không chỉ phản ánh xu hướng công nghệ toàn cầu mà còn thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc hiện đại hóa hạ tầng viễn thông và thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ tiên tiến hơn như 4G và 5G.