Thông tin chuyển đổi số
Hiển thị căn cước điện tử trên VNeID từ 1/7
03/07/2024 10:03:49

Người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ được hiển thị căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID từ 1/7.

 
Thông tin thẻ căn cước công dân trên ứng dụng VNeID

Thông tin được nêu trong Nghị định 69/2024 có hiệu lực từ 1/7 quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng một tính năng, tiện ích trên tài khoản VNeID của công dân. Hình thức hiển thị của căn cước điện tử sẽ do Bộ trưởng Công an quy định.

Căn cước điện tử được cấp cùng lúc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân Việt Nam. Người đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì Bộ Công an có trách nhiệm tạo lập và hiển thị căn cước điện tử cho họ trên VNeID từ 1/7.

Hiển thị trên VNeID hiện tại là thông tin về thẻ căn cước công dân. Từ 1/7, phần hiển thị sẽ là căn cước điện tử, có giá trị pháp lý như thẻ căn cước bản cứng. Căn cước điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thông tin lịch sử về việc sử dụng căn cước điện tử cũng được lưu trữ trên hệ thống trong thời hạn 5 năm kể từ thời điểm sử dụng.

Người dân có thể yêu cầu khóa căn cước điện tử trực tiếp tại công an xã, phường hoặc cơ quan quản lý căn cước công an cấp tỉnh, huyện. Người dân cũng có thể đề nghị khóa căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID theo mẫu TK03 có sẵn. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm khóa căn cước điện tử ngay.

Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động rà soát, kiểm tra và mở khóa căn cước điện tử khi không còn căn cứ khóa.

Ngoài ra, tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia của cá nhân được sử dụng đến hết ngày 30/6. Từ 1/7, người dân sẽ sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của các bộ, ngành như cổng dịch vụ công Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để liên kết tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia và tài khoản VNeID thì người dân cần kiểm tra tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia đã được cập nhật số căn cước với cơ sở dữ liệu về dân cư hay chưa. Nếu chưa, người dân sẽ cập nhật số căn cước theo hướng dẫn sau khi đăng nhập. Cuối cùng, người dùng chỉ cần đăng nhập vào VNeID để hệ thống liên kết tài khoản.

Tài khoản VNeID của người dân sẽ chia thành hai mức độ 1 và 2. Mức độ 1 được dùng để truy cập sử dụng thông tin về danh tính điện tử và một số tính năng cơ bản. Mức độ 2 được sử dụng để khai thác, sử dụng căn cước điện tử, thông tin khác ngoài thông tin đã tích hợp vào căn cước điện tử được chia sẻ, tích hợp từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và toàn bộ tiện ích trên ứng dụng.

Người dân có thể tự đăng ký cấp tài khoản định danh mức độ 1 và không quá 1 ngày sẽ được phản hồi. Với mức độ 2, người dân phải ra trụ sở công an xã, phường để đăng ký và thời hạn được cấp tài khoản không quá 3 ngày làm việc.

VNeID là ứng dụng phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (thuộc C06 Bộ Công an) trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư cũng như xác thực điện tử. Ứng dụng ra đời nhằm thay thế những giấy tờ truyền thống sau khi đã được tích hợp như căn cước công dân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, bằng lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm...

Bộ Công an đã triển khai 12 tiện ích trên VneID với hơn 1,5 triệu lượt truy cập, sử dụng các tiện ích hàng ngày. Trên ứng dụng này, Hà Nội đã triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ ngày 22/4 để người dân thao tác bằng điện thoại, không cần đến trụ sở các cơ quan công quyền.