Thông tin chuyển đổi số
Hải Dương đạt nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số
09/07/2024 02:55:02

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Hải Dương tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chuyển đổi số. Cụ thể, tính đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã có trên 44.400 tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart - Hải dương. Trong đó, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng thụ hưởng. Đến cuối tháng 6, toàn tỉnh có trên 45 nghìn (đạt khoảng 47%) trường hợp nhận chi trả bảo hiểm xã hội qua tài khoản. Riêng trong tuần cuối tháng 6, đã có trên 8 nghìn hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến đối với 23/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 đạt tỷ lệ 91%.