Các Đề án, dịch vụ
Đề án xây dựng Đô thị thông minh
24/03/2022 12:00:00

 1. Hoàn thành lắp đặt Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh trước ngày 25.3
 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật cao nhất góp phần tổ chức thành công Ngày Chuyển đổi số tỉnh 
 
IOC tỉnh hiện tích hợp dữ liệu từ 21 luồng dữ liệu của các lĩnh vực khác nhau
 
 
Màn hình tổng được trang bị tại Phòng hội thảo IOC tỉnh 
 
2. Tải các văn bản liên quan tại đây 
 
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn